Innrapportert skade : 27.10.1981 - Frost

Rapport nr : 2162

Observert (dato) : 27.10.1981
Sted : Møkeren, Austmarka
Kommune : KONGSVINGER
Utbredelse i kommunen : ukjent
Skade (diagnose) : Liste over skader  Skadene plottet på et norgeskart  Frost
Liste over skader  Skadene plottet på et norgeskart  Oksygenmangel / Teletørke
Liste over skader  Skadene plottet på et norgeskart  Granbarstripesopp
Skogens alder : Ungskog
Type rapport : reise- og befaringsrapport
Treslag : gran
Utbredelse i bestandet : ukjent
Jordsmonn : ukjent
Del av treet : øvre del av krona
Vegetasjonstype : ukjent
Høyde over havet : 180 m
Observert av : Richard Horntvedt
Symptom/skade (startdato) :
Symptom/skade (sluttdato) :
Kommentarer : Befaring utført sammen med herredsskogmestrene H, Noer og T. Øverby, på ungskogfelt hos Hans Jørgen Holm, i gran plantet ca. 1960 på myrlendt terreng. Tydelige symptomer på frostskade. Dessuten forekom rikelige angrep av granbarstripesoppen. På en lokalitet viste blåfarge i stammeveden at oksygenmangel under issvull på forsumpet mark var årsak til skade. Richard Horntvedt
Kart :
Skaden er ikke tegnet på kartet
Foto :
Dokument(er) :