Totannet barkbille

Klikk for å se stort foto

Gangsystemet ligner på liten granbarkbille sitt, men denne angriper ikke furu

Engelsk

Two-toothed pine beetle

Vitenskapelig navn:

Pityogenes bidentatus

Forekomst

Arten er meget vanlig på furu over hele landet.

Symptom

Denne arten har et levevis som minner svært om liten granbarkbille, men den har furu som sitt viktigste vertstre. Arten er polygam (dvs. for hvert innboringshull er det er flere hunner som lager hver sin morgang). Utviklingstiden er 1 år. Hannen anlegger et parringskammer i innerbarken på tynnbarkede deler av stamme og greiner. Fra parringskammeret gnager flere hunner ut hver sin morgang der de legger egg. De ulike morgangene kan løpe på tvers eller på langs av veden og danner tilsammen en stjerneform. Larvene gnager seg ut fra morgangen og etterlater seg larveganger i barken.

Skoglig betydning

Firetannet barkbille er utpreget sekundær og har liten betydning som skadedyr. Den utnytter døde og svekkede trær og tømmer, og favoriseres dermed av stormfellinger og lagring av ubarket tømmer i skogen. Den fører ikke med seg blåvedsopper som kan misfarge virket.

Forvekslinger

Firtannet barkbille
Disse artene ligner svært på hverandre og har også likt levevis. Ingen av dem har noen betydning som skadedyr.

Skarptannet barkbille
Denne arten angriper også tynnbarkede deler av furu, men har kortere og videre larveganger som furer yteveden. Dessuten har den alltid med seg blåvedsopp som misfarger veden.

Liten margborer
Denne arten angriper også tynnbarkede deler av furu, men gangsystemet har en helt annen utforming (en hunn lager to morganger som går på tvers av vedens lengderetning).

Forfatter

Paal Krokene